FUD zaglavlje

Doktorske studije upis

KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE U AKADEMSKOJ 2015/16.

Na osnovu člana 83. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, broj 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i  99/14), člana 115. Statuta “Džon Nezbit” univerziteta (Megatrend univerziteta) i Odluke Senata Univerziteta

UNIVERZITET„DŽON NEZBIT” (Megatrend univerzitet) RASPISUJE

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

U AKADEMSKOJ 2015/16. GODINI

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN – BEOGRAD

Naziv studijskog programa: Doktorske studije – primenjene umetnosti i dizajn

Naučni naziv: Doktor umetnosti – primenjene umetnosti i dizajn (Dr um.)

Obim studija: 180 ESPB

USLOVI UPISA:

-            ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija;

-            prosečna ocena, u zavisnosti od Fakulteta minimum 8,00.

Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu stekla naziv doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakon o visokom obrazovanju mogu se upisati na treću godinu doktorskih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti.

Komisija za prijem na doktorske akademske studije ceniće ispunjenost formalnih i suštinskih uslova za upis  na predmetne studije.

Dokumenta potrebna za upis:

-            overena fotokopija diplome studija  I i II stepena,

-            izvod iz matične knjige rođenih,

-            dve fotografije za indeks,

-            biografija.

Za prijavu na konkurs  Fakulteta za umetnost i dizajn potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju:

-            motivaciono pismo

-            umetničke radove, koji pokazuju kandidatovu sklonost za doktorske studije

-            dokaz o znanju jednog svetskog jezika

-            potvrda o ekvivalenciji ostvarenog studijskog programa potpisana od strane dekana fakulteta.

Prijave za upis na doktorske studije primaće se od 15.09.2015. godine, svakog radnog dana 10.00-15.00h.

 

Za sve dodatne informacije:

Kontakt telefoni: 011/ 220 30 23, 220 30 36  i 220 30 90

Adresa: Goce Delčeva 8

             

Dodatne informacije